Yüzey Kazıma Operatör belgesi

yuzey kazma operator belgesiYüzey Kazıma İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kursu,
Yüzey kazıma operatörü , İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin alınan önlemlere uyarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, asfalt betonu kazıma makinesinin genel kontrolünü yapan, zemini kazıma ve malzemeyi yükleme işlemlerini yapan, kazıma ve yükleme sonrası işlemleri yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü ,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
-İş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlere uymak,
-Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak,
-Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak,
-Donanım, malzeme ve ekipman kontrolü yapmak, Sarf malzemesi ve yedek parça temin etmek,
-Aynı sahada çalışacak diğer operatörler ile koordineli çalışmak,
-Vardiya değişimlerinde bir önceki operatörün çalışmasıyla ilgili bilgi almak,
-Tambur üzerinde bulunan kazıma elmaslarının kontrolünü yapmak,
-Çalışacağı zemine göre tambur ayarı yapmak,
-Asfalt betonu kazıma makinesinin genel temizliğini kontrol etmek,
-Konveyör bant kontrolünü yapmak,
-İşe başlamadan yakıtın suyunu kontrol etmek,
-Asfalt betonu kazıma makinesinin günlük bakım ve kontrollerini yapmak,
-Asfalt betonu kazıma makinesinin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,
-Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,
-Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak,
-Çalışma sahasının uzak olması halinde asfalt betonu kazıma makinesini başka araç yardımı ile nakletmek veya yürüterek götürmek,
-Kazıma işlemini yapmak,
-Zeminden kazıdığı malzemeyi bant konveyörü yardımıyla önde seyir eden kamyona yüklemek,
-Kazıma ve yükleme sonrası işlemleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yüzey kazıma operatör belgesi nasıl alınır?
Yüzey kazıma ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Sınav sonucunda Uygulama sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Geçer not 70 puandır.

Herhangi bir ehliyeti olan kursiyer Operatör Belgesini G sınıfı olarak işletebilir. İşletme masrafı Trafikte 720 TL

İş Makinesi ehliyeti için gereken belgeler :
1 adet Vesikalık Fotoğraf ,
Sabıka kaydı,(E-devlet şifresi ile internetten çıktı alınabilir) (Beyanda olabilir)
Diploma,
Sağlık Raporu (G sınıfı sürücü olur) (Aile hekiminden de alınabilir.)

Yüzey kazıma belgesi almanın koşulları :
18 Yaşını doldurmuş olmak.
En az ilkokul mezunu olmak .
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);
Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve 404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
Not: İş makinesi belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.
Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir.

kredikarti2

İletişim

Hürriyet Cd. Çelebi Kardeşler İşhanı No:8 Kartal/İstanbul 
Tel:0 (216) 389 25 85  Mobile:0 (505) 537 03 00 Fax:0 (216) 473 33 16 

info@celebilersurucu.com

JoomShaper