C Ehliyet Kamyon ve Çekici Ehliyeti

1- C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir

2- C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22,

3- C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı.

4- C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F sınıfı araçları kullanır.

5-Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

6- 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

7- Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

8- Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

9- Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

10- Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması zorunludur.

 

kredikarti2

İletişim

Hürriyet Cd. Çelebi Kardeşler İşhanı No:8 Kartal/İstanbul 
Tel:0 (216) 389 25 85  Mobile:0 (505) 537 03 00 Fax:0 (216) 473 33 16 

info@celebilersurucu.com

JoomShaper